Các sản phẩm

View as  
 
Sitagliptin Phosphat

Sitagliptin Phosphat

Tên sản phẩm: Sitagliptin Phosphate
Công thức phân tử: C16H15F6N5O.H3PO4
Trọng lượng phân tử: 505,31
Số đăng ký CAS: 654671-78-0 (790712-60-6)

Đọc thêmGửi yêu cầu
Levofloxacin Hydrochloride

Levofloxacin Hydrochloride

Tên sản phẩm: Levofloxacin Hydrochloride
Công thức phân tử: C18H20FN3O4
Trọng lượng phân tử: 361,37
Số đăng ký CAS: 100986-85-4

Đọc thêmGửi yêu cầu
Coenzyme Q10

Coenzyme Q10

Tên sản phẩm: Coenzyme Q10 Công thức phân tử: C59H90O4
Trọng lượng phân tử: 863,36
Số đăng ký CAS: 303-98-0
EINECS: 206-147-9

Đọc thêmGửi yêu cầu
Vancomycin hydrochloride

Vancomycin hydrochloride

Tên sản phẩm: Vancomycin Hydrochloride
Công thức phân tử: C66H75Cl2N9O24.HCl
Trọng lượng phân tử: 1485,72
Số đăng ký CAS; 1404-93-9

Đọc thêmGửi yêu cầu
Vitamin E

Vitamin E

Tên sản phẩm: Vitamin E
Công thức phân tử: C29H50O2
Trọng lượng phân tử; 430,71
Số đăng ký CAS; 59-02-9
EINECS: 200-412-2

Đọc thêmGửi yêu cầu
Teicoplanin

Teicoplanin

Tên sản phẩm: Teicoplanin Công thức phân tử: C77H77N9O31Cl2.R
Số đăng ký CAS; 61036-62-2

Đọc thêmGửi yêu cầu