Trang chủ > Tin tức > Công nghiệp Tin tức

Tofacitinib Hiệu quả hơn, Một mình và Kết hợp, hơn các DMARDS không sinh học

2022-02-25

Tofacitinib (được bán trên thị trường dưới tên thương hiệu Xeljanz) là một chất ức chế Janus kinase dạng uống hiện đã được phê duyệt để điều trị RA. Nó được phát triển trong sự hợp tác công tư độc đáo giữa Viện Y tế Quốc gia và Pfizer. Thuốc, mặc dù có một số lo ngại về an toàn đáng kể và cảnh báo trên hộp về khả năng bị thương và tử vong do nhiễm trùng và các tác dụng phụ khác, có thể có khả năng không chỉ điều trị RA mà còn đối với một số bệnh da liễu.
 
Bệnh nhân RA thường được điều trị đồng thời với glucocorticoid (GCs) để kiểm soát các triệu chứng viêm. Mục đích của tổng quan là để xác định xem sự hiện diện hay không có GC đường uống có ảnh hưởng đến hiệu quả của tofacitinib dưới dạng đơn trị liệu hay kết hợp với DMARD không sinh học.
 
Dữ liệu về hiệu quả của Tofacitinib được phân tích từ sáu nghiên cứu Giai đoạn 3. Dữ liệu được tổng hợp từ bốn nghiên cứu trong đó bệnh nhân không đáp ứng đủ (IR) với MTX, DMARD sinh học / không sinh học hoặc chất ức chế TNF (TNFi) đã nhận được tofacitinib kết hợp với MTX hoặc các DMARD không sinh học khác.
 
Dữ liệu từ hai nghiên cứu đơn trị liệu P3 tofacitinib, ORAL Solo (ở bệnh nhân DMARD-IR) và ORAL Start (ở bệnh nhân chưa từng sử dụng MTX), được phân tích riêng biệt. Trong chương trình lâm sàng P3 tofacitinib, bệnh nhân nhận GCs (â ‰ ¤ 10 mg / ngày prednisone hoặc tương đương) trước khi đăng ký được yêu cầu duy trì liều lượng ổn định trong suốt quá trình nghiên cứu.
 
Tổng cộng, 3.200 bệnh nhân được điều trị bằng tofacitinib đã được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy rằng 279 (57%) và 354 (46%) bệnh nhân được điều trị vớifacitinib trong các nghiên cứu đơn trị liệu P3 ORAL Solo và ORAL Start đang sử dụng GC đồng thời tương ứng, cũng như 1.129 (58%) bệnh nhân được điều trị vớifacitinib trong nhóm được gộp chung Các nghiên cứu kết hợp P3. Trong mỗi nghiên cứu, đặc điểm nhân khẩu học và bệnh tật ban đầu là tương tự nhau bất kể việc sử dụng GC đồng thời.
 
Các bệnh nhân được điều trị bằng Tofacitinib có đáp ứng điều trị cao hơn đáng kể so với nhóm so sánh về hầu hết các tiêu chí hiệu quả. Các phản ứng tương tự cũng được quan sát với tofacitinib bất kể việc sử dụng GC đồng thời.
 

Các nhà nghiên cứu muốn xem một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở những bệnh nhân chưa sử dụng GC bị RA để xác định ảnh hưởng của việc bổ sung GC đối với hiệu quả của tofacitinib.